Canolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent

Croeso i Ganolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent.

Yma cewch fanylion am yr holl therapïau rydym yn eu cynnig, yn ogystal â manylion am yr ymarferwyr.


Covid-19

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau Covent House am y tro, ond bydd y drws melyn ar agor unwaith eto pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny.

Yn y cyfamser, gellir cysylltu â phob un o’n therapyddion os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon; ewch i’n tudalen Cysylltiadau i gael manylion pawb.

Mae rhai o’n therapyddion yn cynnig apwyntiadau o’u cartrefi dros y ffôn a thrwy fideo gynadledda felly mae ein drws rhithwir yn parhau ar agor.

Cadwch yn iach ac yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl cyn gynted ag y gallwn.Sefydlwyd Tŷ Covent yn nhref hardd Machynlleth dros 30 mlynedd yn ôl. Mae Tŷ Covent yn cynnig amrywiaeth eang o therapiau cyflenwol a dulliau gofal iechyd gwahanol i gyd o dan un to. Mae triniaethau amgen yn anelu at gydweithio â meddygaeth gonfensiynol er mwyn ein galluogi i fwynhau yr iechyd gorau posibl.

Mae’r holl ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghanolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent yn aelodau o gyrff proffesiynol cydnabyddedig, maent yn dilyn cod moesegol y cyrff hyn ac mae ganddynt yswiriant llawn, felly gallwch ymddiried yn llawn yn yr ymarferwyr a’r therapïau maent yn eu cynnig.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu drefnu apwyntiad, ffoniwch yr ymarferydd perthnasol, ac mi fydd ef/hi yn falch iawn o’ch helpu.

Os oes gan eich cymdeithas chi ddiddordeb, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.